Renaixença
Renaixença. Inicis
Predomini poesia
Primera narrativa
Consolidació R.
LLeure. El teatre
Llengua literària
Cronologia
ïndex de textos
1892-1931
Modernisme
Narrativa modern.
Noucentisme
Poesia noucent.
Avantguardes
Teatre i cinema
Llengua lit.
L. infantil
Cronologia

 

LA LLENGUA LITERÀRIA: L'escriptor i el problema de la llengua. Els intents de normalització.


Algunes de les causes que dificultaven la decisió de dedicar-se a la literatura catalana han estat ja exposades; seria interessant, però, de veure algun exemple que il·lustrés de directament la situació a l'època. Narcís Oller, el novel·lista més conegut de la Renaixença, que començà escrivint en castellà i després ho féu en català, ens explica en la seva obra Memòries literàries. Història dels meus llibres, un seguit de fets i reflexions sobre la seva evolució literària.

Text 1

Narcís OllerUn oncle meu (...) tenia, en son casal de Valls, on vivíem, una esplèndida biblioteca que jo remenava a voluntat. Allí, entre el sens fi d'obres importants de filosofia, la història i jurisprudència, que ocupaven la major part de les lleixes, vaig trobar, com delitós verger on solaçar-me, una abundosa secció literària de clàssics, grecs, llatins i castellans, i de neoclàssics i romàntics francesos i espanyols.
(...)
A més dels llibres amb que cadascú preferia de per si embriagar-se, ens llegíem allí en comú "Lo tros de paper", "Lo noi de la mare i "El pájaro verde", que ens arribaven de Barcelona setmanalment i que mereixien especial predilecció del meu cosí, més donat que jo al ram humorístic.
(...)
L'Yxart, que esdevingué més tard tan elegant escriptor castellà, ho escrivia llavors tot en català i jo a l'inversa. El perquè no el sé; però se'm figura degut a la major tendència que ell sentia per l'humorisme i la caricatura. (...) Jo, en canvi, les donava més per la filosofia barata o per allò sentimental que sabés extreure d'un Rousseau, d'un Voltaire, d'un Chateaubriand, d'un Lamartine, d'un Bernardin de Saint Pierre, d'un Sue, d'un Dumas (pare), d'un Victor Hugo, d'un Espronceda, d'un Pastor Díaz, d'un Zorrilla o d'un Selgas, tots els quals també imitava inconscientment o ben conscientment.

Narcís Oller: Memòries Literàries. Història dels meus llibres. 1962.


En el text anterior vèiem algunes de les lectures d'Oller, no sempre triades de forma totalment voluntària, sinó que en alguns casos li cauen simplement a les mans a partir de la biblioteca familiar.

1. Les obres que cita en el primer paràgraf corresponen a lectures de la seva infantesa-adolescència i ens mostren una literatura força variada. Busca a quins anys, a quina època, correspon cada tipus de literatura i digues alguna de les seves característiques més importants.

2. En segon paràgraf, ja més gran, però encara abans d'anar a estudiar la carrera de Dret a Barcelona, Narcís Oller es refereix a tres de les revistes que llegien. Quina era la temàtica d'aquestes revistes? En quins anys es publicaven?

3. Finalment Oller cita el nom d'alguns dels autors que llegia cap a l'any 1865. A quina tendència o moviment literari pertanyien aquests autors?

4. També en el tercer paràgraf, l'escriptor explica quina és la causa per la qual a ell li sembla que el seu cosí Yxart escrivia en llengua catalana. Quina relació pot tenir la tendència a l'humorisme i la caricatura amb que escrivís en català?


Text 2

Però en Riera, el més enfebrat de tots tres, no ens llegia sols les seves coses, sinó també moltes d'altres; les d'en Guimerà, d'en Verdaguer, d'en Matheu, d'en Vilanova, que solia deixar-nos a en Freixa i a mi embadalits.
-Que és bell! -exclamàvem nosaltres-. Però quina llàstima que escriguin vostès en català coses tan bones!... Que no ho veuen que no les llegirà ningú de cara i ulls?... Que això és renunciar, estúpidament, a una glòria merescuda? I aquí començava, i jo sostenia amb molt de foc aquella discussió que avui inicien tots els castellans que es dignen un dia admirar-nos, i tants milers de catalans que Déu sap per què els daria orelles i ulls, si no s'ha capacitat encara d'allò que és més vell que roquet d'ermità pobre.
L'eloqüència d'en Riera, que sostenia la contrària amb contundents raons, i la vàlua dels articles i poesies que anaven apareixent a "La Renaixensa" i a "Lo Gay Saber" que jo ja per fi llegia , si no aconseguiren vèncer-me encara, més potser que la raó, la ja crònica aprensió que mai no arribaria a saber-me valer del català com del castellà... em despertaven, si més no, major interès cada dia a favor de la que jo en deia "rauxa estranya" d'aquells joves desconeguts, i més gran desig també de conèixer-los personalment.
Narcís Oller: Ob. cit.

Aquest fragment correspon al moment en què Narcís Oller ja ha acabat la carrera i s'ha instal·lat definitivament a Barcelona i treballa a la Diputació on va fer amistat amb un company, Riera i Bertran, que a poc a poc el va anar introduint en el món de les lletres catalanes de l'època.

1. Et semblen vàlids els arguments que deixa entreveure Oller en contra d'escriure en català?


Text 3

Vingué la festa dels Jocs Florals d'aquell any, el 1877, vaig fer-hi cap i (...) A la nit, empès pels companys del Cafè Espanyol, vaig assistir també al sopar;(...) arribà l'hora dels trinquis i... oh, vergonya meva!... d'un a un van aixecar-se tots els comensals, brindant, recitant o llegint, menys jo, "l'intrús", l'únic autor allí desconegut, amb tot i haver omplert tantes resmes de paper en aquella llengua, que havia estat per a mi l'única que podia donar als nous companys meus allí triomfants "la merescuda glòria a què "estúpidament" renunciava escrivint en català!"
L'últim baluard de la fortalesa que em tenia empresonat, anava doncs a caure. Jo no volia renunciar a assistir, en el successiu, a festes per a mi tan encisadores com aquelles; però tampoc volia passar-hi les hores d'encongiment i vergonya que en aquella vaig patir. No hi havia doncs més remei que guanyar-me el títol necessari.
(...)
Un cop a casa, remogut com hi arribava, aquella nit vaig somniar molt. Vaig veure finalment clar, que entre l'escriptor i la seva llengua nadiua hi ha un nexe tan estret que no té substitució possible; que seria, per tant, inútil tot esforç que seguís fent per cisellar la frase castellana amb la sobrietat, força i soltesa que mostraven els meus compatriotes escrivint en català; que si el territori de la nostra llengua és bon tros més petit que el de la majoria dels altres idiomes, no per això em de renegar-la ni deixar de conrear-la amb aquell amor i aquell entusiasme de què ens han deixat gloriós exemple els nostres clàssics, ni creure, tampoc, que en els jardins petits no hi poden esclatar flors de tanta exquisitat, ufanor i durada com les que pugui donar el jardí més gran.
(...)
Mes si tota aquesta transformació de criteri em duia a detestar allò abans fet i a admirar més i més els fruits dels més inspirats novells companys meus, no per això sabia perdre la ridícula temença d'escriure en una llengua de gramàtica que jo no havia estudiat (com si per a ensenyar-me-la a parlar ho haguessin fet posant-me el llibret sota els ulls), ni desfer-me d'aquella pusil·lanimitat o basarda ingènita que sols els de casa em coneixien i que tant m'ha travat tota la vida en tots els meus camps d'acció social.
Per això, sens dubte, vaig passar-me encara ben prop d'un any sense ni assajar d'escriure una ratlla en català i ni sé quan m'hi hauria atrevit si no em dóna el rampell de fer una broma.
Narcís Oller: Ob. cit.

Aquests darrer text de les Memòries correspon a l'època en què Oller ja ha conegut a molt dels escriptors catalans més importants del moment i fins i tot ha participat en les seves tertúlies, però, com hem llegit, encara no havia escrit res en llengua catalana.
El Jocs Florals de 1877 van ser especialment importants ja que Verdaguer va guanyar el premi extraordinari que concedia la Diputació de Barcelona amb el poema L'Atlàntida que li valgué el reconeixement unànime com a gran poeta dintre i fora de Catalunya i Àngel Guimerà, que encara no era conegut com a dramaturg, fou proclamat Mestre en Gai Saber.
La broma a la qual es refereix al darrer paràgraf consistia en la presentació als Jocs Florals de 1878 d'una narració escrita per ell i per Yxart, en què de forma anònima volien fer una petita burla a un company que atorgava un premi a la millor novel·la de costums pagesos.

1. Quins són els plantejaments que empenyen Narcís Oller a escriure en llengua catalana? Et semblen convincents?

2. Per quins motius triga tant a començar a escriure en llengua catalana?

 


La llengua literària durant el segle XIX.

Després d'haver vist les dificultats i vacil·lacions de Narcís Oller -que es poden fer extensives a molts escriptors de l'època- a l'hora de triar la llengua en què escriurà els seus llibres, passem a examinar a través d'uns breus apunts la situació i evolució de la llengua literària durant la Renaixença.

Abans del que considerem l'inici del moviment, durant el mateix segle XIX, s'havia publicat algun diccionari i sobretot una gramàtica, la de Josep Pau Ballot, el 1813. Els primers escriptors de la Renaixença, però, no seguien cap normativa de forma unitària, sinó que escrivien de la millor manera que els semblava, normalment adaptant els models de la literatura culta, excessivament llunyans en el temps.
No és fins els primers anys de la restauració dels Jocs Florals que es plantejarà en el seu si la necessitat de crear una comissió que acabés amb l'anarquia regnant i tractés d'unificar els criteris sobre l'ortografia. El projecte, però, no va tirar endavant a causa, més que res, de malentesos i desacords entre els membres de la comissió que es va constituir el 1862.
També La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, institució important en la vida literària i cultural del país, es va proposar la fixació ortogràfica i gramatical del català i després de diversos intents va publicar una Ortografía de la lengua catalana (1884), les normes de la qual, mai acceptades majoritàriament, va fer servir l'Acadèmia fins molt després de ser publicades les normes de l'Institut d'Estudis Catalans que sí que es van convertir en el model ortogràfic d'us comú i vigent encara als nostres dies.
I així, amb més o menys encert, van anar redactant-se tractats de gramàtica i ortografia per part d'individus o institucions que, en qualsevol cas, mai no van acabar d'imposar-se sinó en àmbits relativament reduïts.

Sense entrar en detalls dels seus orígens i de les polèmiques que s'organitzaren, podem concretar que ja des de la dècada dels 60 prengueren força dues tendències sobre quina havia de ser la base de la llengua literària: La dels que pretenien , amb l'estudi dels textos de la millor època de la literatura catalana (segles XIII, XIV, XV), retornar a la llengua la seva genuïnitat perduda, i la dels que consideraven que calia partir de la llengua del segle XVII que opinaven que era el moment en què havia assolit la màxima perfecció.
El capdavanter de la primera tendència era Marià Aguiló, mentre que la figura impulsora de la segona era Antoni de Bofarull. Els primers propugnaven que a més de la llengua clàssica es tinguessin en compte els parlars moderns, especialment els rurals, que s'havien conservat més purs, també consideraven que calia arribar a tenir una llengua que fos vàlida per tots els territoris de parla catalana i que per això s'havien d'incorporar els elements més genuïns dels diversos parlars; Bofarull i els seus creien que el fet de recórrer a les varietats locals abocaria en el vulgarisme, entenien també que la llengua literària havia de ser la mateixa per a tot el territori on es parlava, però pensaven que no s'havia de fer a partir dels diversos dialectes, sinó que consideraven que s'havia de ser la continuïtat del llenguatge tradicional, antiquat i ple de castellanismes en què havien escrit els primers homes de la Renaixença i que en realitat no corresponia a cap dels parlars del moment. Els representants d'aquestes dues tendències es coneixien popularment amb el nom de "els de les es" i "els de les as", com explica Oller en el següent fragment.


Text 4

L'amic Riera, brindant-se a satisfer-me aquella curiositat, em presentà un dia al Cafè Espanyol, llavors instal·lat a la Plaça Reial, cantonada al carrer de Tres Llits. Allí, de dues a tres, s'aplegava cada tarda la colla de "La Renaixensa" o "dels de les as" que els deien llavors, per ésser defensors d'aquesta desinència relativament moderna en els plurals femenins, com batejaren també amb el "dels de les es" els qui pugnaven per sostenir la tradicional [...] que es reunien al Cafè Suís, encara ara existent a l'ala oposada de la mateixa plaça.
Narcís Oller. Ob. cit.


Enfront de les dues tendències esmentades, que ocasionaren durant anys vives confrontacions i polèmiques, encara n'hi havia una tercera, la d'aquells qui defensaven "el català que ara es parla", els quals no veien la necessitat de crear una llengua literària que pogués ser acceptada igualment per catalans, valencians i balears, sinó que pensaven que els escrits adreçats al gran públic havien de reflectir el llenguatge parlat pel poble, i com que el poble s'expressava diferentment a Catalunya, País Valencià i Illes Balears, això comportava la creació de llenguatges diferents també per l'escriptura. I no propugnaven únicament tres varietats, sinó tantes modalitats com parles hi havia: la pròpia de la ciutat de Barcelona, gironina, etc.
Aquesta tercera tendència tingué un nombre considerable de seguidors entre els escriptors de les revistes humorístiques i els de teatre de tipus popular. Un dels seus representants més coneguts fou Frederic Soler, que dubtava de l'eficàcia comunicativa de les altres tendències , les quals considerava excessivament "cultes", arcaïtzants o poc realistes.


Text 5

Frederic Soler, "Serafí Pitarra"¿Quin profit ne traurem de parlar-li de manera que no ens entenga? ¿Què significarà per ell tot lo que no sàpiga que és? Al poble que no sap lo que vol dir la paraula "filantropia" ¿per què no se li ha de dir "caritat"? Al poble que no sap lo que vol dir la paraula"psicologia" ¿per què no se li ha de dir "estudi de l'ànima"
Frederic Soler. Cuentos de la vora del foch. 1867.

1. Penses que la situació general de la gent d'avui és comparable quant al desconeixement de lèxic culte o especialitzat a la que descriu Frederic Soler?


Text 6

És útil, més que útil, és necessari que els qui escriuen facin conèixer al poble los bons sentiments infiltrant-los en son cor, i més complirà amb aquesta obligació santa lo que li digui malament, que el que no li digui de cap manera, i de cap manera li diu el qui parla de modo que ell no l'entengui"
Frederic Soler. Ob. cit.

1. Quina és la funció de la literatura segons s'exposa en el text?. N'estàs d'acord o penses que té altres funcions tant o més importants que l'assenyalada?

2. Davant d'un públic que sembla no entendre prou bé la forma d'expressar-se d'alguns escriptors, Soler fa una proposta molt concreta. Especifica-la. Creus que aquesta era la solució més viable o tu en plantejaries d'altres?

Aquesta tendència es va acabar ben aviat, diluïda entre les altres dues sorgides entre els escriptors dels Jocs Florals, coincidint en l'època -finals dels anys 60- que Frederic Soler iniciava un acostament a la literatura més ortodoxa. La polèmica entre els partidaris dels plurals femenins en -as i els plurals femenins en -es no havia fet més que començar.
Fem un salt d'uns quants anys i comprovem la situació en que es trobaven les propostes de normalització a través d'unes breus mostres dels anys 80 i 90.


Text 7

[...] en lo catalanisme, en lo qual s'observen avui dues tendencias summament divergents, per mes que en la apariència sembla que convergeixen a un mateix fi per lo mer fet de titularse catalanistas. Los uns sols desitjan lo progrés y millora de Catalunya, y els altres se fan sectaris de la idees més enrederides, amb la pretensió de fer renàixer coses, que si bé esqueien a la Catalunya del temps passat no se les engiponaria la Catalunya del segle XIX. [...] No cal dir que nosaltres nos posarem al costat dels més avançats [...]. Nosaltres, no podent resistir la vergonya que'ns causa al fullejar una revista catalana, lo veure tants parers en la ortografia mirarem d'unificar-la lo més possible y no usarem termes antiquats sinó quant nos en faltin dels que'estan en us.
Nota de la redacció. "L'Avenç", 1882

1. En el text anterior, "L'Avenç" constata dues tendències o actituds polítiques que comporten dues formes d'entendre com havia de ser la llengua escrita. Concreta les dues tendències i la seva opinió sobre la llengua.

Text 8

Dada ja com resolta la qüestió de què hem d'escriure en català, s'imposa immediatament elproblema de com hem d'escriure, de quin català ens hem de servir; de quin ha de ser el modern català literari. Y nosaltres diem que'el català literari serà aquell que millor respongui a la necessitat de produir obra literària y a servir de vehicle a totes les idees de progrés y de regeneració de la pàtria nostra. [...] Y com que el català oriental és el més parlat y el més català de tots, creiem que'es obra patriòtica l'erigir-lo en llengua literària.
Joaquim Casas Carbó. Conferència donada al Centre Excursionista de Catalunya. 1891.

En aquest text i en els dos que segueixen es mostra la preferència que tenien els intel·lectuals de "L'Avenç" pel català oriental, que posteriorment fou el que s'imposà com a base de la llengua escrita.

1. Dibuixa un mapa on es vegin clarament els límits entre el català oriental i l'occidental.

2. Comenta les afirmacions que es fan després dels punts suspensius.

Text 9

Pompeu FabraNosaltres estudiem preferentment la llengua parlada: a formular-ne la gramàtica és on van encaminades las nostres investigacions. Altres creuen més convenient fer la gramàtica històrica. [...] Però els estudis històrics no deuen fer-se amb la pretensió de què la gramàtica d'un català antic determinat hagi de ser la gramàtica del modern català literari. Abandonar formes vives per altres d'arcaiques, y més quan aqueixes no són pas millors [...] dificultaria extraordinàriament la popularització de la llengua escrita. Hem de depurar y enriquir el vocabulari i la sintaxi, però las formes actuals y la pronunciació oriental han de ser definitivament adoptades, per la seva innegable superioritat. Això és lo que va fent L'Avenç.
Pompeu Fabra. Conferència donada al Centre Excursionista de Catalunya. 1891.

Acabem de llegir com una vegada més, Pompeu Fabra, el principal impulsor de la normalització lingüística, que no acabaria de quallar fins principis del segle XX, estableix de forma més concreta les postures existents i l'opció clara que ha pres "L'Avenç".
La preferència pel català oriental que propugnaven Casas Carbó, Fabra i els redactors de "L'Avenç" aixecà força polèmica. Des de les mateixes pàgines de la revista es va donar aquesta resposta tan aclaridora dels motius de la tria, responent a un article de Farrer i Carrió:


Text 10

Que no hem vist que'el dialecte occidental és tant modern com l'oriental? Prou, que'ho hem vist: ja no parlaríem de dos dialectes; dialectes de l'existència dels quals sembla dubtar el Sr. Ferrer y Carrió. D'aquests dos dialectes existents, l'oriental és molt més important que l'altre, és parlat per molts més catalans, és el llenguatge de la capital y de la major part de poblacions importants de Catalunya, y absorbeix visiblement l'occidental. Nosaltres hem estudiat tots dos dialectes, tots dos. el nostre, l'oriental s'ens ha presentat molt més uniforme, molt més característic, y l'hem preferit. El Sr. Ferrer y Carrió en dedueix que per nosaltres el català parlat pels occidentals deu ser un català poc català. No: es senzillament un dialecte que perd davant d'un altre més vigorós y ja més important, el qual irresistiblement vencerà. Y com que la llengua literària moderna no ha de ser un pastitx dels dos dialectes, havent d'optar per un o l'altre, no hem pas de dar preferència al dialecte occidental: l'hem de donar sense cap mica de dubte a l'altre, al dialecte més fort, més característic, més oposat al castellà.
"L'Avenç", gener de 1892

1. Destria els arguments que exposa "L'Avenç" a favor de la tria del català oriental, tot comparant-lo amb l'occidental.

2. Et semblen convincents tots els arguments o consideres que algun és gratuït o indefensable? Raona la teva resposta.

3. Saps si en altres llengües romàniques, com l'espanyola, la francesa, la italiana, etc., la situació és similar a la catalana, és a dir, tot partint de l'existència de diverses modalitats de parla es va normalitzar la llengua a partir de l'elecció d'un dialecte?

4. Et sembla desitjable la normalització d'una llengua a partir d'un dialecte? Argumenta la teva resposta.