PER LLEGIR

 

 

 

 

 

 

 

El poble que guarda la seva llengua té la clau de la llibertat............................................................................................ Hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s’escrigui o es pensi en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s’escrigui o es pensi

<-índex